Tuesday, April 7, 2009

Matlamat PSS SJKC Chung Hua Senaling

Matlamat PSS
Mempertingkatkan mutu pelajaran di sekolah.
· Membentuk profesion perguruan yang beredisiplin,dinamis,kreatif,berilmu
pengetahuan,inovatif dan imaginative untuk membantu pembinaan sahsiah
guru-guru supaya mereka dapat memainkan peranan yang berkesan dalam
pembangunan negara,bangsa dan agama.
· Membentuk golongan pelajar yang berdisplin, dinamis, kreatif dan berilmu
pengetahuan.
· Merapatkan jurang perbezaan kemudahan-kemudahan pendididkan
antara sekolah-sekolah Luar Bandar dengan sekolah-sekolah Bandar.